CFGM Sistemes Microinformatics i xarxes

Amb aquest cicle aconseguiràs Ser un professional capaç d'instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en entorns petits. Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics, tant físics com lògics. Executar els procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions contra errors o pèrdua dels mateixos.

Visita

Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis de sistema. optimitzar el rendiment de les infraestructures de xarxes telemàtiques mitjançant la integració d'equips i altres dispositius de maquinari.

Visita

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions de programari multiplataforma, utilitzant tecnologies específiques i entorns de desenvolupament, garantint l'accés a les dades i compilar els criteris d'utilitat i qualitat requerits per les normes establertes.

Visita